none windowtext; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0cm">

F. Zinnemann W Samo Południe

Klasyczny western o precyzyjnej konstrukcji dramaturgicznej, mistrzowsko narastającej atmosferze

Napięciu moralnym

 

1952

G. Kelly Deszczowa Piosenka

Arcydzieło musicalu film., mistrzowskie układy choreograficzne i ich wykonanie

 

1952

W. Wyler Opracowuje Pierwsze Pokazy Cinéramy Na Broadwayu

 
 

 

1953

G. Koster Tunika

Pierwszy film zrealizowany w systemie Cinema–scope (wg patentu z lat 30. H. Chrétiena)

 

1953

Pierwsza Instalacja Telew. Sieci Eurowizji (Zasięg Europa Zach.); Początek Rejestracji Obrazów Na Taśmie Magnet.

 

 

 

1955

E. Kazan Na Wschód Od Edenu

Jedna z najdojrzalszych film. Adaptacji prozy j. Steinbecka; mistrzowskie portretowanie bohaterów na miarę f. Dostojewskiego; świetna interpretacja aktorska

 

1955

A. Wajda: Pokolenie I Kolejnne Filmy, Gł. Popiół I Diament

Pierwsze Dzieło Tzw. Szkoły Pol. W Filmie (A. Munk, K. Kutz, J. Kawalerowicz, W. Has), Która Wprowadziła Kinematografię Polską Na Ekrany Światowe

 

1957

I. Bergman Tam, Gdzie Rosną Poziomki

W Pełni Dojrzały, Uniwersalny Film. Moralitet Filoz., Rozwijający Estetyczne I Intelektualne Tradycje Rodzimego Kina; Wyrafinowana Plasyka, Mistrzowskie Odtworzenie Atmosfery; Kamera W Roli Narratora; Film Stał Się Instrumentem Przekazu Najsubtelniejszej Problematyki Ludzkiej (Dotarcie Do Podświadomości)

 

1958

T. Richardson Miłość I Gniew

Jeden Z Pierwszych Filmów Ang. Nurtu Tzw. Młodych Gniewnych — Mistrzowska Adaptacja Sztuki Teatr. J. Osborne ‘ A Z Doborową Obsadą Aktorską; Film Z Pogranicza Teatru I Kina

 

1959

J. Godard Do Utraty Tchu

Jeden Z Pierwszych Filmów Tzw. Nowej Fali Fr., Z Rodzaju Kina Autorskiego; Film O Charakterze Nowocz. Apokalipsy, Nowatorski Formalnie (M.IN. Wprowadza Improwizację Do Dramaturgii, Dialogu I Montażu); Swobodnie Operuje Realiami I Abstrakcją, Cytatami Słownymi I Obrazowymi, Kolażem (Slogany Z Gazet Jako Symbol Współczesności); Fabułę Zmienia W Wywód, A Akcję W Refleksję

 

1959

Sowiecki Satelita Łunnik Iii Dokonał Fotografii Drugiej Strony Księżyca

 

 

 

1963

F. Fellini Osiem I Pół

Arcydzieło Klasyki Film.; Przykład Największego Kreacyjnego I Wizjonerskiego Dzieła W Dziejach Kina (Reżyserska Wyobraźnia, Plastyczne Bogactwo Scen Film., Wielopłaszczyznowość Rzeczywistości Ekranowej, Wizjonerska Fantazja, Piętrzenie Atrakcji); Autotematyczna Narracja Film.

 

1963

M. Forman: Czarny Piotruś I Kolejne Filmy: Pali Się Moja Panno, Miłość Blondynki

Jeden Z Pierwszych Filmów Zapoczątkowujących Czechosł. Tzw. Nowe Kino (M.In. J. Menzel, V. Chytilova); Socjologizujące, Pełne Sarkazmu Spojrzenie Na Czes. Prowincjonalną Rzeczywistość Obyczajową; Narracja Dokumentalna Użyta Do Fabularnej Obserwacji; Nurt Ten Był Obecny Także W Kinie Europy Wsch. I Środk. (Węgry, Bułgaria, Jugosławia, Rumunia)

 

1966

S. Lane I E. De Antonio Przedwczesny Wyrok

Nowe Wykorzystanie Materiału Film. — Film Użyty Jako Gł. Dokument Prawniczy, Jednocześnie Głęboko Ludzki Dokument Sumienia; Z Małego Urywka Nakręconej (Przez Przypadkowego Amatora) Taśmy Film. Uchwycono Moment Śmierci Prezydenta J. Kennedy ‘ Ego

 

1967

M. Antonioni Powiększenie

Klasyczne arcydzieło film. Wkraczające w tematykę film. Tworzywa i jego poznawczych możliwości: eksperymenty z barwą i jej dramaturgicznymi możliwościami

 

1969

A. Tarkowski Andriej Rublow

Filoz. Fresk wypełniony refleksjami na temat artysty i jego epoki, obrony ideałów humanizmu, tworzenia i piękna w dobie barbarzyńskiej przemocy; bogactwo plastyczne; paradokumentalizm hist.

 

1969

M. Armstrong Zdjęcia Na Księżycu

Ważny dokument przejmowania przez kino i sprzężoną z nim telewizję wszelkich dotychczasowych możliwości rejestrowania życia (nowa funkcja kamery film. I filmu jako przekazu)

 

1975

P. Weir Piknik Pod Wiszącą Skałą

Jeden z pierwszych filmów, który wprowadził na ekrany świat. Kinematografię australijską; delikatne

Wyrazie zdjęcia podkreślające urok młodości na tle pomysłowo zaprojektowanych pompatycznych wnętrz współgrają z prostą muzyką (partie solowe fletu i fortepianu); mistrzowska kompozycja dramatyczna (wielowarstwowa zagadka)

 

1981

S. Spielberg E.T.

Nowy nurt w popularnym kinie amer. (zwykłe science–fiction) wykorzystujący wszystkie zdobycze techniki (nagromadzenie efektów specjalnych, zabawki elektron., komputery itp.), by stworzyć spektakularne widowisko film., którego przesłanie jest zwykle na wskroś humanistyczne; film komercyjny zrealizowany środkami kreacyjnymi

 

1987

B. Bertolucci Ostatni Cesarz

Jeden z najciekawszych filmów o problematyce Wschodu zrealizowany w poetyce obowiązującej na Zachodzie; wyszukana konstrukcja narracyjna (sceny zbiorowe), nowy epicki ton w pełnym rozmachu i społecznego zaangażowania fresku film.

 

1990

K. Costner Tańczący Z Wilkami

Jeden z pierwszych epickich obrazów film. Obiektywnie i uczciwie przedstawiających obraz podboju cywilizacji Indian przez bezwzględną kawalerię amer.; film charakteryzuje się pedantyczną dbałością o szczegóły, mistrzowskimi scenami zbiorowymi; ma głęboko humanistyczne przesłanie

 

1994

Q. Tarantino Pulp Fiction

Pastisz filmu gangsterskiego; próba stworzenia nowego gatunku film. Pozbawionego tradycyjnej akcji i wzorowanego na powieści brukowej

 

1995

E. Kusturica Underground

Hist. Fresk, syntet. Przekrój wydarzeń ostatniego półwiecza w Jugosławii; próba dotarcia do źródeł dzisiejszego konfliktu bałk.; ludzka tragikomedia z elementami czarnego humoru; niezwykła wizja artyst. I inwencja fabularna

 

1995

J. Lasseter Toy Story

Zrealizowany (w wytwórniach Pixar i Walt Disney Pictur) w całości techniką komputerową; pierwszy w historii kina pełnometrażowy film animowany (prace — 4 lata; ok. 25 tys. Szkiców sytuacyjnych)

 

 

* Tabela ta stanowi wybór arcydzieł klasyki filmowej, a także niektóre fakty i zjawiska z dziejów kina, które wyznaczyły filmowi nowe funkcje w kulturze i komunikacji masowej. Dobór tytułów, daty i fakty sporządzono na podstawie opracowań Ph. Esnaulta, G. Sadoula, J. Teoplitza i J. Płażewskiego, a także pracy L. Kotuli i Z. Krakowskiego Kronika nowej sztuki (1966) oraz pracy zbiorowej pod red. B.W. Lewickiego Kino i telewizja (wyd. 2 1984).

   


AUTOR: REQUIEM